[Thơ ngây]Extra 2: Wii

Thơ ngây| Extra 2: Wii Một ngày chủ nhật đẹp trời, Chanyeol mò sang nhà Ngô Phàm, mang theo Wii của mình đến cho Lộc Hàm đáng yêu. Thế Huân thấy anh “Nhiều răng” đến liền đu bám đòi cõng nó, nhất quyết không cho vào nhà. Chanyeol đứng kêu trời đành phải í ới gọi […]